POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC I UPRAWNIENIA MINISTRA FINANSÓW W ZAKRESIE:

USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ DORADZTWA PODATKOWEGO

„Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”


"SUKURS" spółka cywilna Doradztwo Podatkowe i Prawne wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizują projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych/asystenckich, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata. Zapewnią oni objęcie usługami opiekuńczymi 100 osób niesamodzielnych, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r.
Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia.

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

  • Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania w Gliwicach i powiecie gliwickim.
  • Świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania.
  • Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych.
  • Wsparcie w zakresie teleopieki i opieki wytchnieniowej.
  • Wsparcie opiekunów faktycznych i usługi sąsiedzkie.

Kontakt do koordynatorów projektu:


Sabina Schwedka
Telefon służbowy: 503-737-190

Gabriela Iwaniec
Telefon Służbowy: 663-128-296